A.L.P. Peca
JAVNI RAZPISI
      Domov Kontakt

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V KDO RAZPISUJE ROK PRIJAVE
Ur. l. RS, št. 60/ 14.8.2015 - NOVO!

Javni poziv za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
Občina Ravne na Koroškem 15.10.2015
Ur. l. RS, št. 59/ 7.8.2015

Javni razpis za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem za programsko obdobje 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.9.2015
Ur. l. RS, št. 59/ 7.8.2015

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za sofinanciranje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin za izvajanje celostnih teritorialnih naložb
Ministrstvo za okolje in prostor 7.9.2015
Ur. l. RS, št. 57/ 31.7.2015

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 18.9.2015
Ur. l. RS, št. 57/ 31.7.2015

Javni razpis za izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2015«
Občina Prevalje 31.8.2015
Ur. l. RS, št. 46/ 26.6.2015

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1.4. 2016 do 31. 3. 2018
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 8.9.2015
Ur. l. RS, št. 43/ 19.6.2015

Javni razpis za pred financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015
Slovenski regionalni razvojni sklad 20.7.2015; 21.9.2015
Ur. l. RS, št. 43/ 19.6.2015

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2015 (JR 1/2015-446)
SPIRIT Slovenija 31.8.2015
Ur. l. RS, št. 41/ 12.6.2015

Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji
Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. do porabe sredstev oz do 22.4.2018
Ur. l. RS, št. 39/ 5.6.2015

Javni razpis »Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti« v letu 2015
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 10.9.2015
Ur. l. RS, št. 39/ 5.6.2015

Javni poziv 33SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti starejših stanovanjskih stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaključku razpisa oz. do 31.12.2015
Ur. l. RS, št. 39/ 5.6.2015

Javni poziv 34SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaključku razpisa oz. do 31.12.2015
Ur. l. RS, št. 37/ 29.5.2015

Javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2015
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do objave o zaključku razpisa
Ur. l. RS, št. 32/ 8.5.2015

Javni razpis za dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko pridelavo
Slovenski regionalni razvojni sklad 9.6.2015; 31.8.2015; 30.9.2015
Ur. l. RS, št. 28/ 24.4.2015

Javni poziv 29SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaključku oz. do 31.12.2015
Ur. l. RS, št. 28/ 24.4.2015

Javni poziv 30SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaključku oz. do 31.12.2015
Ur. l. RS, št. 28/ 24.4.2015

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 53PO15
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do porabe sredstev oz. do 30.4.2016
Ur. l. RS, št. 28/ 24.4.2015

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 54LS15
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do porabe sredstev oz. do 30.4.2016
Ur. l. RS, št. 24/ 10.4.2015

Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
Občina Ravne na Koroškem do porabe sredstev oz do 31.10.2015
Ur. l. RS, št. 24/ 10.4.2015

Javni poziv 31SUB-EVOB15 nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaprtju oz do 31.12.2015
Ur. l. RS, št. 24/ 10.4.2015

Javni poziv 32SUB-EVPO15 nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaprtju oz do 31.12.2015
Ur. l. RS, št. 17/ 13.3.2015

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2015
Občina Slovenj Gradec 31.8.2015
Ur. l. RS, št. 92/ 19.12.2014

Javni razpis za program Fulbright za leto 2016 (191. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 30.9.2017
Ur. l. RS, št. 89/ 12.12.2014

Javni razpis sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini za leto 2014 (186. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 18.9.2015
Ur. l. RS, št. 89/ 12.12.2014

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2014 (185. Javni razpis)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 30.9.2015
Ur. l. RS, št. 87/ 5.12.2014

Javni razpis za ukrep Mali priobalni ribolov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do objave o zaključku razpisa
Ur. l. RS, št. 38/ 30.5.2014

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) 15.9.2015
Ur. l. RS, št. 107/ 20.12.2013

Javni razpis za program Fulbright za leto 2014 (170. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.9.2015
Ur. l. RS, št. 107/ 20.12.2013

Javni razpis za program Fulbright za leto 2015 (171. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.9.2016
Ur. l. RS, št. 104/ 13.12.2013

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2013 (161. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 106/ 28.12.2012

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov (Afganistana) v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2012 (149. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do objave o zaključku razpisa
Ur. l. RS, št. 71/ 21.9.2012

Javni razpis – program za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele
Stanovanjski sklad RS, javni sklad do objave o zaključku razpisa

Copyright 2000 Alp Peca d.o.o.
telefon 02 821 7860, e-pošta: info@alppeca.si
  Javni razpisi
  VNOS RAZPISOV

A.L.P. Peca