A.L.P. Peca
JAVNI RAZPISI
      Domov Kontakt

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V KDO RAZPISUJE ROK PRIJAVE
Ur. l. RS, št. 34/ 15.5.2015 - NOVO!

Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2015
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do objave o zaprtju oz. do 31.8.2015
Ur. l. RS, št. 34/ 15.5.2015 - NOVO!

Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 16)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 15.6.2015
Ur. l. RS, št. 34/ 15.5.2015 - NOVO!

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 12.6.2015
Ur. l. RS, št. 32/ 8.5.2015

Javni razpis za dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko pridelavo
Slovenski regionalni razvojni sklad 9.6.2015; 31.8.2015
Ur. l. RS, št. 32/ 8.5.2015

Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
Občina Ravne na Koroškem 28.5.2015
Ur. l. RS, št. 30/ 30.4.2015

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2015
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 22.5.2015
Ur. l. RS, št. 28/ 24.4.2015

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v javnih vrtcih in šolah v študijskem letu 2014/2015
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 15.5.2015
Ur. l. RS, št. 28/ 24.4.2015

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2016–2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 23.6.2015
Ur. l. RS, št. 28/ 24.4.2015

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2015/2016
Zavod za šport RS Planica 11.5.2015
Ur. l. RS, št. 28/ 24.4.2015

Javni poziv 29SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaključku oz. do 31.12.2015
Ur. l. RS, št. 28/ 24.4.2015

Javni poziv 30SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaključku oz. do 31.12.2015
Ur. l. RS, št. 28/ 24.4.2015

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 53PO15
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do porabe sredstev oz. do 30.4.2016
Ur. l. RS, št. 28/ 24.4.2015

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 54LS15
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do porabe sredstev oz. do 30.4.2016
Ur. l. RS, št. 26/ 17.4.2015

Javni razpis za ukrep predelava in trženje
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje do objave o zaključku razpisa
Ur. l. RS, št. 26/ 17.4.2015

Javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2015« (v nadaljevanju: JR5–RSK OŠ in SŠ–2015).
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 18.5.2015
Ur. l. RS, št. 26/ 17.4.2015

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti avtorjev v tujini za leto 2015 (v nadaljevanju: JR4–M–2015)
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 18.5.2015
Ur. l. RS, št. 26/ 17.4.2015

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2015/2016
Zavod za šport RS Planica 6.5.2015
Ur. l. RS, št. 26/ 17.4.2015

Javni razpis za financiranje štipendij s pričetkom štipendiranja v šolskem letu 2015/2016 za dodiplomske študije v tujini za področje umetnosti, filma in kulturne dediščine (razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2015)
Ministrstvo za kulturo 18.5.2015
Ur. l. RS, št. 26/ 17.4.2015

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2016–2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 17.6.2015
Ur. l. RS, št. 26/ 17.4.2015

Javni razpis za financiranje štipendij za podiplomski študij in izpopolnjevanje s pričetkom v šolskem letu 2015/2016 za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti za nekatere poklice v umetnosti
Ministrstvo za kulturo 18.5.2015
Ur. l. RS, št. 24/ 10.4.2015

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2016–2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 10.6.2015
Ur. l. RS, št. 24/ 10.4.2015

Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
Občina Ravne na Koroškem do porabe sredstev oz do 31.10.2015
Ur. l. RS, št. 24/ 10.4.2015

Javni poziv 31SUB-EVOB15 nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaprtju oz do 31.12.2015
Ur. l. RS, št. 24/ 10.4.2015

Javni poziv 32SUB-EVPO15 nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaprtju oz do 31.12.2015
Ur. l. RS, št. 23/ 3.4.2015

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnegasodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2016–2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 15.6.2015
Ur. l. RS, št. 23/ 3.4.2015

Javni razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem
Slovenski regionalni razvojni sklad 5.5.2015
Ur. l. RS, št. 21/ 27.3.2015

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2016–2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 27.5.2015
Ur. l. RS, št. 17/ 13.3.2015

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2015)
Slovenski podjetniški sklad 7.4.2015; 7.5.2015; 8.6.2015; 7.7.2015; 7.9.2015; 7.10.2015 oz do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 17/ 13.3.2015

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2015)
Slovenski podjetniški sklad 15.4.2015; 15.5.2015; 15.6.2015; 15.7.2015; 15.9.2015; 15.10.2015 oz do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 17/ 13.3.2015

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1.6. 2014 do 30. 4. 2015
Ministrstvo za obrambo 5.5.2015
Ur. l. RS, št. 17/ 13.3.2015

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2015
Občina Slovenj Gradec 31.8.2015
Ur. l. RS, št. 12/ 27.2.2015

Razpis: Naložbe tveganega in mezzanin kapitala preko družb tveganega kapitala
Slovenski podjetniški sklad 5.8.2015
Ur. l. RS, št. 12/ 27.2.2015

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2016–2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 28.5.2015
Ur. l. RS, št. 92/ 19.12.2014

Javni razpis za program Fulbright za leto 2016 (191. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 30.9.2017
Ur. l. RS, št. 89/ 12.12.2014

Javni razpis sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini za leto 2014 (186. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 18.9.2015
Ur. l. RS, št. 89/ 12.12.2014

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2014 (185. Javni razpis)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 30.9.2015
Ur. l. RS, št. 87/ 5.12.2014

Javni razpis za ukrep Mali priobalni ribolov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do objave o zaključku razpisa
Ur. l. RS, št. 38/ 30.5.2014

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) 15.9.2015
Ur. l. RS, št. 107/ 20.12.2013

Javni razpis za program Fulbright za leto 2014 (170. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.9.2015
Ur. l. RS, št. 107/ 20.12.2013

Javni razpis za program Fulbright za leto 2015 (171. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.9.2016
Ur. l. RS, št. 104/ 13.12.2013

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2013 (161. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 106/ 28.12.2012

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov (Afganistana) v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2012 (149. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do objave o zaključku razpisa
Ur. l. RS, št. 71/ 21.9.2012

Javni razpis – program za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele
Stanovanjski sklad RS, javni sklad do objave o zaključku razpisa

Copyright 2000 Alp Peca d.o.o.
telefon 02 821 7860, e-pošta: info@alppeca.si
  Javni razpisi
  VNOS RAZPISOV

A.L.P. Peca