A.L.P. Peca
JAVNI RAZPISI
      Domov Kontakt

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V KDO RAZPISUJE ROK PRIJAVE
Ur. l. RS, št. 25/ 11.4.2014 - NOVO!

Javni razpis za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem letu 2013/2014
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 5.5.2014
Ur. l. RS, št. 25/ 11.4.2014 - NOVO!

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2014/2015
Zavod za šport RS Planica 5.5.2014
Ur. l. RS, št. 25/ 11.4.2014 - NOVO!

Javni razpis za izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2014 sofinancirali iz občinskega proračuna
Občina Prevalje 5.5.2014
Ur. l. RS, št. 24/ 4.4.2014

Javni razpis za financiranje štipendij s pričetkom štipendiranja v šolskem letu 2014/2015 za dodiplomske študije v tujini za področje umetnosti, AV kulture in kulturne dediščine
Ministrstvo za kulturo 5.5.2014
Ur. l. RS, št. 24/ 4.4.2014

Javni razpis za financiranje štipendij za podiplomski študij in izpopolnjevanje s pričetkom v šolskem letu 2014/2015 za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti za nekatere poklice v umetnosti
Ministrstvo za kulturo 5.5.2014
Ur. l. RS, št. 24/ 4.4.2014

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2014
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 8.5.2014
Ur. l. RS, št. 24/ 4.4.2014

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2014
Občina Ravne na Koroškem 28.4.2014
Ur. l. RS, št. 24/ 4.4.2014

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2014
Občina Ravne na Koroškem 5.5.2014
Ur. l. RS, št. 24/ 4.4.2014

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2014
Občina Slovenj Gradec 5.5.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2014
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje do porabe sredstev oz do 31.8.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni razpis garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2014)
Slovenski podjetniški sklad 15.4.2014; 15.5.2014 oz. do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni razpis garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2014)
Slovenski podjetniški sklad 22.4.2014; 20.5.2014 oz. do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni razpis »sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini« (JR-3/2014-446)
SPIRIT Slovenija 30.4.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2014 (JR 1/2014-446)
SPIRIT Slovenija 7.5.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni razpis sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2014 št. JR 2/2014-446
SPIRIT Slovenija 9.5.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 9.5.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2014
Občina Slovenj Gradec 22.4.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta v letu 2014
Občina Muta 18.4.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2014
Občina Ravne na Koroškem 22.4.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih
Občina Ravne na Koroškem 6.5.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov
Občina Ravne na Koroškem do porabe sredstev oz do 31.10.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture (muzejska dejavnost, izdaja glasil)
Občina Ravne na Koroškem do porabe sredstev oz do 31.10.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov
Občina Ravne na Koroškem do porabe sredstev oz do 31.10.2014
Ur. l. RS, št. 20/ 21.3.2014

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 28.4.2014
Ur. l. RS, št. 20/ 21.3.2014

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2014
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 18.4.2014
NOVO!

Delovni preizkus za mlade
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje do porabe sredstev oz. do 1.9.2014
NOVO!

Zaposli me plus
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje do porabe sredstev oz. do 30.6.2014
Ur. l. RS, št. 17/ 7.3.2014

Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 (P2A)
Slovenski podjetniški sklad 25.4.2014
Ur. l. RS, št. 17/ 7.3.2014

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2014
Občina Slovenj Gradec 5.6.2014
Ur. l. RS, št. 17/ 7.3.2014

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2015–2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 20.5.2014
Ur. l. RS, št. 17/ 7.3.2014

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2015–2016
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 30.5.2014
Ur. l. RS, št. 17/ 7.3.2014

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino v letih 2015–2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 2.6.2014
Ur. l. RS, št. 15/ 28.2.2014

Javni poziv 24SUB-OB14 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do zaključka oz do 31.12.2014
Ur. l. RS, št. 15/ 28.2.2014

Javni poziv 25SUB-OB14 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do zaključka oz do 31.12.2014
Ur. l. RS, št. 14/ 21.2.2014

Javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje do objave o zaprtju razpisa
Ur. l. RS, št. 14/ 21.2.2014

Javni poziv 26SUB-EVOB14 nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaključku oz do 31.12.2014
Ur. l. RS, št. 14/ 21.2.2014

Javni poziv 27SUB-EVPO14 Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za električna vozila
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaključku oz do 15.11.2014
Ur. l. RS, št. 12/ 14.2.2014

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1.6. 2013 do 31.5. 2014
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje 5.5.2014 (po Vulkanu); 5.6.2014
Ur. l. RS, št. 110/ 27.12.2013

Javni razpis štipendij za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana za leto 2014 (168. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.6.2014
Ur. l. RS, št. 110/ 27.12.2013

Javni razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2014 (167. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.5.2014
Ur. l. RS, št. 107/ 20.12.2013

Javni razpis za program Fulbright za leto 2014 (170. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.9.2015
Ur. l. RS, št. 107/ 20.12.2013

Javni razpis za program Fulbright za leto 2015 (171. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.9.2016
Ur. l. RS, št. 104/ 13.12.2013

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2013 (161. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 88/ 25.10.2013

Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2013 (164. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 30.9.2014
Ur. l. RS, št. 81/ 4.10.2013

Javni razpis štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2013 (163. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. 27. 6. 2014
Ur. l. RS, št. 60/ 19.7.2013

Javni razpis štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 2013/2014 v okviru programa Erasmus (156. javni razpis)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 30.5.2014
Ur. l. RS, št. 60/ 19.7.2013

Javni razpis sofinanciranja sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini za leto 2013 (159. javni razpis)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 30.10.2014
Ur. l. RS, št. 18/ 1.3.2013 - NOVO!

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do porabe sredstev oz do 30.4.2014
Ur. l. RS, št. 106/ 28.12.2012

Javni razpis za program Fulbright za leto 2013 (151. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 30.9.2014
Ur. l. RS, št. 106/ 28.12.2012

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov (Afganistana) v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2012 (149. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do objave o zaključku razpisa
Ur. l. RS, št. 71/ 21.9.2012

Javni razpis – program za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele
Stanovanjski sklad RS, javni sklad do objave o zaključku razpisa
Ur. l. RS, št. 48/ 24.6.2011

Javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do objave zaključka

Copyright 2000 Alp Peca d.o.o.
telefon 02 821 7860, e-pošta: info@alppeca.si
  Javni razpisi
  VNOS RAZPISOV

A.L.P. Peca