A.L.P. Peca
JAVNI RAZPISI
      Domov Kontakt

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V KDO RAZPISUJE ROK PRIJAVE
Ur. l. RS, št. 82/ 21.10.2014 - NOVO!

Javni razpis za izbor operacije »Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega/tujega jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce«
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 17.12.2014
Ur. l. RS, št. 81/ 14.10.2014

Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 25.11.2014
Ur. l. RS, št. 81/ 14.10.2014

2.javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 24.12.2014
Ur. l. RS, št. 81/ 14.10.2014

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 8.1.2015
Ur. l. RS, št. 78/ 30.10.2014

Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v letu 2015
Ministrstvo za kulturo 1.12.2014
17.10.2014

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem (179. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 31. 3. 2015 oziroma do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 76/ 24.10.2014

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2015 financirala Republika Sloveni
Ministrstvo za kulturo 28.11.2014
Ur. l. RS, št. 76/ 24.10.2014

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2015–2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 15.1.2015
Ur. l. RS, št. 63/ 22.8.2014

Javni razpis v okviru ERA NET iniciative M-ERA.NET 2013
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 25.3.2015
Ur. l. RS, št. 54/ 18.7.2014

Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (projektni poziv, oznaka JPP – DP2014)
Ministrstvo za kulturo do porabe sredstev oz do 30.11.2014
Ur. l. RS, št. 38/ 30.5.2014

P1 B 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Slovenski podjetniški sklad 16.6.2014, 15.7.2014, 15.9.2014, 15.10.2014, 17.11.2014, 15.12.2014 oz do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 38/ 30.5.2014

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaključku oz do 31.1.2015
Ur. l. RS, št. 107/ 20.12.2013

Javni razpis za program Fulbright za leto 2014 (170. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.9.2015
Ur. l. RS, št. 107/ 20.12.2013

Javni razpis za program Fulbright za leto 2015 (171. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.9.2016
Ur. l. RS, št. 104/ 13.12.2013

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2013 (161. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 106/ 28.12.2012

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov (Afganistana) v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2012 (149. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do objave o zaključku razpisa
Ur. l. RS, št. 71/ 21.9.2012

Javni razpis – program za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele
Stanovanjski sklad RS, javni sklad do objave o zaključku razpisa

Copyright 2000 Alp Peca d.o.o.
telefon 02 821 7860, e-pošta: info@alppeca.si
  Javni razpisi
  VNOS RAZPISOV

A.L.P. Peca