A.L.P. Peca
JAVNI RAZPISI
      Domov Kontakt

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V KDO RAZPISUJE ROK PRIJAVE
Ur. l. RS, št. 64/ 29.8.2014 - NOVO!

Javni razpis pripravniških mest v javnih šolah in vrtcih za leto 2014/2015
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 10.9.2014
Ur. l. RS, št. 64/ 29.8.2014 - NOVO!

Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 14.10.2014
Ur. l. RS, št. 63/ 22.8.2014

Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2014
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 15.9.2014
Ur. l. RS, št. 63/ 22.8.2014

Javni razpis v okviru ERA NET iniciative M-ERA.NET 2013
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 25.3.2015
Ur. l. RS, št. 63/ 22.8.2014

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2014
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 19.9.2014
Ur. l. RS, št. 63/ 22.8.2014

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2014 / 2. razpis
Občina Slovenj Gradec 22.9.2014
NOVO!

Subvencija delodajalcem iz problemskih območij za zaposlitev 200 težje zaposljivih brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 30.9.2014 SKLOP A; 28.11.2014 SKLOP B
Ur. l. RS, št. 62/ 14.8.2014

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA v letu 2014
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 11.9.2014
Ur. l. RS, št. 62/ 14.8.2014 - NOVO!

Javni razpis za izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2014«
Občina Prevalje 8.9.2014


Delovna vključenost starejših oseb
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje do porabe sredstev oz do 30.9.2014
Ur. l. RS, št. 59/ 1.8.2014

SK200 2014 – Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR
Slovenski podjetniški sklad 17.10.2014
Ur. l. RS, št. 54/ 18.7.2014

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2015–2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 3.10.2014
Ur. l. RS, št. 54/ 18.7.2014

Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (projektni poziv, oznaka JPP – DP2014)
Ministrstvo za kulturo do porabe sredstev oz do 30.11.2014
Ur. l. RS, št. 52/ 11.7.2014

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2015 do 31.3. 2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 10.9.2014
Ur. l. RS, št. 45/ 20.6.2014

Semenski kapital –konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 50.000 EUR (SK50 2014)
Slovenski podjetniški sklad 10.10.2014
Ur. l. RS, št. 38/ 30.5.2014

P1 B 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Slovenski podjetniški sklad 16.6.2014, 15.7.2014, 15.9.2014, 15.10.2014, 17.11.2014, 15.12.2014 oz do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 38/ 30.5.2014

P1 B TIP 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte
Slovenski podjetniški sklad 20.6.2014, 21.7.2014, 5.9.2014, 5.10.2014, 5.11.2014 oz do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 38/ 30.5.2014

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaključku oz do 31.1.2015
17.4.2014 - NOVO!

Subvencioniranje zaposlovanja za odpravo posledic žleda
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje do porabe sredstev oz do 30.9.2014
18.4.2014 - NOVO!

Programi javnih del Pomoč v primeru elementarnih nesreč za odpravo posledic žleda
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje do porabe sredstev oz do 4.9.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov
Občina Ravne na Koroškem do porabe sredstev oz do 31.10.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture (muzejska dejavnost, izdaja glasil)
Občina Ravne na Koroškem do porabe sredstev oz do 31.10.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov
Občina Ravne na Koroškem do porabe sredstev oz do 31.10.2014
NOVO!

Delovni preizkus za mlade
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje do porabe sredstev oz. do 12.9.2014
Ur. l. RS, št. 14/ 21.2.2014

Javni poziv 26SUB-EVOB14 nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaključku oz do 31.12.2014
Ur. l. RS, št. 14/ 21.2.2014

Javni poziv 27SUB-EVPO14 Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za električna vozila
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaključku oz do 15.11.2014
Ur. l. RS, št. 107/ 20.12.2013

Javni razpis za program Fulbright za leto 2014 (170. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.9.2015
Ur. l. RS, št. 107/ 20.12.2013

Javni razpis za program Fulbright za leto 2015 (171. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.9.2016
Ur. l. RS, št. 104/ 13.12.2013

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2013 (161. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 88/ 25.10.2013

Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2013 (164. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 30.9.2014
Ur. l. RS, št. 81/ 4.10.2013

Javni razpis štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2013 (163. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. 30. 9. 2014
Ur. l. RS, št. 106/ 28.12.2012

Javni razpis za program Fulbright za leto 2013 (151. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 30.9.2014
Ur. l. RS, št. 106/ 28.12.2012

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov (Afganistana) v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2012 (149. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do objave o zaključku razpisa
Ur. l. RS, št. 71/ 21.9.2012

Javni razpis – program za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele
Stanovanjski sklad RS, javni sklad do objave o zaključku razpisa

Copyright 2000 Alp Peca d.o.o.
telefon 02 821 7860, e-pošta: info@alppeca.si
  Javni razpisi
  VNOS RAZPISOV

A.L.P. Peca