A.L.P. Peca
JAVNI RAZPISI
      Domov Kontakt

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V KDO RAZPISUJE ROK PRIJAVE
Ur. l. RS, št. 52/ 11.7.2014 - NOVO!

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2015 do 31.3. 2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 10.9.2014
Ur. l. RS, št. 48/ 27.6.2014

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin 52LS14
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaključku oz do 30.4.2015
Ur. l. RS, št. 45/ 20.6.2014

VI. javni razpis za UKREP 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za namen agromelioracij na komasacijskih območjih
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 25.7.2014
Ur. l. RS, št. 45/ 20.6.2014

Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014–2015
Ministrstvo za notranje zadeve 14.8.2014
Ur. l. RS, št. 45/ 20.6.2014

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2014
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 16.7.2014
Ur. l. RS, št. 45/ 20.6.2014

Semenski kapital –konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 50.000 EUR (SK50 2014)
Slovenski podjetniški sklad 10.10.2014
Ur. l. RS, št. 41/ 6.6.2014

Javni razpis za Ukrep 112 pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje do objave o zaključku razpisa
Ur. l. RS, št. 38/ 30.5.2014

P1 B 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Slovenski podjetniški sklad 16.6.2014, 15.7.2014, 15.9.2014, 15.10.2014, 17.11.2014, 15.12.2014 oz do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 38/ 30.5.2014

P1 B TIP 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte
Slovenski podjetniški sklad 20.6.2014, 21.7.2014, 5.9.2014 oz do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 38/ 30.5.2014

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaključku oz do 31.1.2015
17.4.2014 - NOVO!

Subvencioniranje zaposlovanja za odpravo posledic žleda
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje do porabe sredstev oz do 30.9.2014
18.4.2014 - NOVO!

Programi javnih del Pomoč v primeru elementarnih nesreč za odpravo posledic žleda
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje do porabe sredstev oz do 4.9.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2014
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje do porabe sredstev oz do 31.8.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov
Občina Ravne na Koroškem do porabe sredstev oz do 31.10.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture (muzejska dejavnost, izdaja glasil)
Občina Ravne na Koroškem do porabe sredstev oz do 31.10.2014
Ur. l. RS, št. 21/ 28.3.2014

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov
Občina Ravne na Koroškem do porabe sredstev oz do 31.10.2014
NOVO!

Delovni preizkus za mlade
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje do porabe sredstev oz. do 1.9.2014
Ur. l. RS, št. 14/ 21.2.2014

Javni poziv 26SUB-EVOB14 nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaključku oz do 31.12.2014
Ur. l. RS, št. 14/ 21.2.2014

Javni poziv 27SUB-EVPO14 Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za električna vozila
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaključku oz do 15.11.2014
Ur. l. RS, št. 107/ 20.12.2013

Javni razpis za program Fulbright za leto 2014 (170. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.9.2015
Ur. l. RS, št. 107/ 20.12.2013

Javni razpis za program Fulbright za leto 2015 (171. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.9.2016
Ur. l. RS, št. 104/ 13.12.2013

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2013 (161. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 88/ 25.10.2013

Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2013 (164. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 30.9.2014
Ur. l. RS, št. 81/ 4.10.2013

Javni razpis štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2013 (163. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. 30. 9. 2014
Ur. l. RS, št. 60/ 19.7.2013

Javni razpis sofinanciranja sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini za leto 2013 (159. javni razpis)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 30.10.2014
Ur. l. RS, št. 10/ 1.2.2013

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov 50PO13
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do porabe sredstev oz do 30.6.2014
Ur. l. RS, št. 106/ 28.12.2012

Javni razpis za program Fulbright za leto 2013 (151. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 30.9.2014
Ur. l. RS, št. 106/ 28.12.2012

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov (Afganistana) v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2012 (149. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do objave o zaključku razpisa
Ur. l. RS, št. 71/ 21.9.2012

Javni razpis – program za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele
Stanovanjski sklad RS, javni sklad do objave o zaključku razpisa

Copyright 2000 Alp Peca d.o.o.
telefon 02 821 7860, e-pošta: info@alppeca.si
  Javni razpisi
  VNOS RAZPISOV

A.L.P. Peca