A.L.P. Peca
JAVNI RAZPISI
      Domov Kontakt

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V KDO RAZPISUJE ROK PRIJAVE
Ur. l. RS, št. 89/ 12.12.2014 - NOVO!

Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter art kino programov za leto 2015 – JPR-KT-2015
Ministrstvo za kulturo 16.1.2015
Ur. l. RS, št. 89/ 12.12.2014 - NOVO!

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2015
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 12.1.2015
Ur. l. RS, št. 89/ 12.12.2014 - NOVO!

Javni razpis sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini za leto 2014 (186. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 18.9.2015
Ur. l. RS, št. 89/ 12.12.2014 - NOVO!

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2014 (185. Javni razpis)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 30.9.2015
Ur. l. RS, št. 89/ 12.12.2014 - NOVO!

Javni razpis URE-GEN-I-2014-3 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri končnih odjemalcih – fizičnih osebah
GEN-I do porabe sredstev oz. do 24.12.2014
Ur. l. RS, št. 87/ 5.12.2014

Javni razpis za ukrep Mali priobalni ribolov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do objave o zaključku razpisa
Ur. l. RS, št. 87/ 5.12.2014

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna
Ministrstvo za kulturo 15.1.2015
Ur. l. RS, št. 87/ 5.12.2014

Javni poziv za sofinanciranje državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2015 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna
Ministrstvo za kulturo 5.1.2015
Ur. l. RS, št. 82/ 21.10.2014

Javni razpis za izbor operacije »Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega/tujega jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce«
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 17.12.2014
Ur. l. RS, št. 81/ 14.10.2014

2.javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 24.12.2014
Ur. l. RS, št. 81/ 14.10.2014

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 8.1.2015
17.10.2014

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem (179. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 31. 3. 2015 oziroma do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 76/ 24.10.2014

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2015–2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 15.1.2015
Ur. l. RS, št. 63/ 22.8.2014

Javni razpis v okviru ERA NET iniciative M-ERA.NET 2013
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 25.3.2015
Ur. l. RS, št. 38/ 30.5.2014

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaključku oz do 31.1.2015
Ur. l. RS, št. 107/ 20.12.2013

Javni razpis za program Fulbright za leto 2014 (170. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.9.2015
Ur. l. RS, št. 107/ 20.12.2013

Javni razpis za program Fulbright za leto 2015 (171. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.9.2016
Ur. l. RS, št. 104/ 13.12.2013

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2013 (161. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 106/ 28.12.2012

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov (Afganistana) v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2012 (149. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do objave o zaključku razpisa
Ur. l. RS, št. 71/ 21.9.2012

Javni razpis – program za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele
Stanovanjski sklad RS, javni sklad do objave o zaključku razpisa

Copyright 2000 Alp Peca d.o.o.
telefon 02 821 7860, e-pošta: info@alppeca.si
  Javni razpisi
  VNOS RAZPISOV

A.L.P. Peca