A.L.P. Peca
JAVNI RAZPISI
      Domov Kontakt

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V KDO RAZPISUJE ROK PRIJAVE
Ur. l. RS, št. 24/ 10.4.2015 - NOVO!

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2015
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 28.4.2015
Ur. l. RS, št. 24/ 10.4.2015 - NOVO!

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2016–2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 10.6.2015
Ur. l. RS, št. 24/ 10.4.2015 - NOVO!

Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
Občina Ravne na Koroškem do porabe sredstev oz do 31.10.2015
Ur. l. RS, št. 24/ 10.4.2015 - NOVO!

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2015
Občina Ravne na Koroškem 5.5.2015
Ur. l. RS, št. 24/ 10.4.2015 - NOVO!

Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
Občina Ravne na Koroškem 23.4.2015
Ur. l. RS, št. 24/ 10.4.2015 - NOVO!

Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov preprečevanja zasvojenosti s prepovedanimi in dovoljenimi drogami ter drugimi oblikami vedenja, ki lahko vodijo v zasvojenost v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
Občina Ravne na Koroškem 23.4.2015
Ur. l. RS, št. 24/ 10.4.2015 - NOVO!

Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
Občina Ravne na Koroškem 23.4.2015
Ur. l. RS, št. 24/ 10.4.2015 - NOVO!

Javni poziv 31SUB-EVOB15 nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaprtju oz do 31.12.2015
Ur. l. RS, št. 24/ 10.4.2015 - NOVO!

Javni poziv 32SUB-EVPO15 nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila
Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) do objave o zaprtju oz do 31.12.2015
Ur. l. RS, št. 23/ 3.4.2015 - NOVO!

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnegasodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2016–2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 15.6.2015
Ur. l. RS, št. 23/ 3.4.2015 - NOVO!

Javni razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem
Slovenski regionalni razvojni sklad 5.5.2015
Ur. l. RS, št. 23/ 3.4.2015 - NOVO!

Javni razpis za izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2015 sofinancirali iz občinskega proračuna
Občina Prevalje 30.4.2015
Ur. l. RS, št. 21/ 27.3.2015

Javni razpis za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja, za leti 2015 in 2016
Ministrstvo za zdravje 19.4.2015
Ur. l. RS, št. 21/ 27.3.2015

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2016–2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 27.5.2015
Ur. l. RS, št. 21/ 27.3.2015

Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2015
Turistična zveza Slovenije 24.4.2015
Ur. l. RS, št. 19/ 20.3.2015

Javni ciljni razpis za izbor izvajalca javnega kulturnega programa informacijske podpore oddaljenemu dostopu do e-knjig v okviru spletne knjigarne in knjižnične mreže
Ministrstvo za kulturo 20.4.2015
Ur. l. RS, št. 19/ 20.3.2015

Javni razpis za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 8.4.2015
Ur. l. RS, št. 19/ 20.3.2015

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2015
Občina Slovenj Gradec 22.4.2015
Ur. l. RS, št. 19/ 20.3.2015

Zbiranje ponudb za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
Občina Ravne na Koroškem 20.4.2015
Ur. l. RS, št. 19/ 20.3.2015

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015, v okvirni višini 37.800 €
Občina Ravne na Koroškem 13.4.2015
Ur. l. RS, št. 17/ 13.3.2015

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2015)
Slovenski podjetniški sklad 7.4.2015; 7.5.2015; 8.6.2015; 7.7.2015; 7.9.2015; 7.10.2015 oz do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 17/ 13.3.2015

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2015)
Slovenski podjetniški sklad 15.4.2015; 15.5.2015; 15.6.2015; 15.7.2015; 15.9.2015; 15.10.2015 oz do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 17/ 13.3.2015

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2015 (P2A)
Slovenski podjetniški sklad 21.4.2015
Ur. l. RS, št. 17/ 13.3.2015

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1.6. 2014 do 30. 4. 2015
Ministrstvo za obrambo 5.5.2015
Ur. l. RS, št. 17/ 13.3.2015

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2015
Občina Slovenj Gradec 31.8.2015
Ur. l. RS, št. 12/ 27.2.2015

Javni razpis Naziv produkta: SK200 2015 –Semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR
Slovenski podjetniški sklad 4.5.2015
Ur. l. RS, št. 12/ 27.2.2015

Razpis: Naložbe tveganega in mezzanin kapitala preko družb tveganega kapitala
Slovenski podjetniški sklad 5.8.2015
Ur. l. RS, št. 12/ 27.2.2015

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2016–2017
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 28.5.2015
Ur. l. RS, št. 92/ 19.12.2014

Javni razpis za program Fulbright za leto 2016 (191. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 30.9.2017
Ur. l. RS, št. 89/ 12.12.2014

Javni razpis sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini za leto 2014 (186. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 18.9.2015
Ur. l. RS, št. 89/ 12.12.2014

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2014 (185. Javni razpis)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz. do 30.9.2015
Ur. l. RS, št. 87/ 5.12.2014

Javni razpis za ukrep Mali priobalni ribolov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do objave o zaključku razpisa
Ur. l. RS, št. 107/ 20.12.2013

Javni razpis za program Fulbright za leto 2014 (170. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.9.2015
Ur. l. RS, št. 107/ 20.12.2013

Javni razpis za program Fulbright za leto 2015 (171. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev oz do 30.9.2016
Ur. l. RS, št. 104/ 13.12.2013

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2013 (161. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do porabe sredstev
Ur. l. RS, št. 106/ 28.12.2012

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov (Afganistana) v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2012 (149. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do objave o zaključku razpisa
Ur. l. RS, št. 71/ 21.9.2012

Javni razpis – program za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele
Stanovanjski sklad RS, javni sklad do objave o zaključku razpisa

Copyright 2000 Alp Peca d.o.o.
telefon 02 821 7860, e-pošta: info@alppeca.si
  Javni razpisi
  VNOS RAZPISOV

A.L.P. Peca